Senaste nytt

Info om Föräldrarådet

 

Vi välkomnar till ett nytt föräldraråd nu på onsdag 22/5 kl. 17:30.

 

 

Mötesanteckningar från förra mötet finns här nedan :

_________________________________________________________________________________________________________________________________

 

'Föräldraråd Mackleanskolan, 2019-04-24 

 

- Föräldrastöd- samordnare är Tova på socialtjänsten, det finns olika grupper, en för tonåringar och en för de allra minsta, däremot saknas det i nuläget en för barn i “mellanåldern”. 

 

- Temakvällar. Vad behöver man som förälder idag? Varit ute på Hallenborgskolan i åk 5, pratade om sociala medier, vad är ok? Vad är olagligt? 

 

- När barnen är små finns BVC att ställa frågor till. När barnen börjar skolan, står man ganska ensam om man inte tycker att det är så stort att det behövs hjälp från socialtjänsten men att man ändå behöver stöd. 

 

- Hur får man bäst ut information till föräldrar? - använda intresset för nya skolan för att locka dit folk. 180 platser i aulan; 400 om man samlas i den nedre gradängen - nya skolan erbjuder även bättre möjligheter att samlas. - mötis varit igång; regelbundenhet - FB? skolans/kommunens? Det kommer mycket mail, om det kommer från läraren kanske det är mindre risk att det försvinner i mängden mail man får.  - Fältgruppen i Skurup har en del information på sin sida. 

 

- Det har pågått en lång debatt mellan socialtjänst och skola, det finns ett stort behov och det är ett jobb som har påbörjats för att; - arbeta förebyggande mot drogproblem, skapa en gemensam insatsgrupp som hjälps åt att fånga in “svansen”  - i de fall man får ett erbjudande om ett orossamtal, hur tar man det som förälder på ett positivt sätt? Vad kan man göra i dessa fall? - skolan behöver vara en del i att bygga ett nätverk för förälder, t. ex; - “mamma”kvällar, föreläsning, matlagning m.m varierar vad man erbjuder men att det finns ett forum att träffas och en möjlighet att söka stöd hos varandra. - Stöd för föräldrar under skilsmässa, mamma- och pappagrupper men även grupper för bonusföräldraskap.  - Frågeforum för föräldrar; att kunna diskutera vardagliga saker med varandra, vilka strider tar man? Vilka släpper man?  - Olika möjligheter att lämna ut information; för att kunna samtala kring olika ämnen. - Gummifabriken flyttar in till Rutger, socialtjänsten kommer att flytta till den nyare delen av Mackleanskolan, den gamla delen kommer att rivas. 

 

- Varje skola ska ha lokala regler; Skollagen.  - De ska vara enkla att förstå och att kommunicera - Det behöver finnas en konsekvens - Förväntansdokument; vad förväntar vi oss av elev; föräldrar; skola. Detta ska skrivas under av förälder och elev. Vad gör man om man inte håller med om 

alla regler? T.ex hur håller man regeln att man inte får lämna skolan? Om man håller med om de flesta regler men inte någon, hur ställer man sig frågande till/emot detta. Kanske man skulle ha föräldra/barn möten där man pratar förälder med en annans barn och diskuterar.  - Vad händer om man bryter mot reglerna? Konsekvenstrappan. (samtal m. elev; VH; ärende för elevhälsan; möte med rektor; orosanmälan) - Det är omöjligt för personalen på skolan att ta ansvar för elever som lämnar skolans område. Det måste finnas alternativ för eleverna för att kunna hålla dem kvar på skolans område. Undervisande lärare eller mentorn behöver få reda på vilket ärende eleven har och ger sedan tillåtelse om att eleven får lämna skolans område. Obligatorisk skollunch, det kommer att finnas alternativ att välja på. (Behöver finnas en samsyn kring maten bl.a)  - Det är viktigt att föräldrar får argument för att kunna försvara reglerna. Det är viktigt att få ihop de olika ämnena för att skapa en helhetsbild som ger förståelse för hur allting hänger ihop. Viktigt att prata som vuxen om hur man själv upplevde olika saker när man var i samma ålder. - Telefonen skapar en stress. Det finns fördelar med en mobilfri skola. Hur ser man på detta? Vill man ha mobilfri skoltid eller lektionstid? Vad skulle hända om man samtalar med eleverna om allting nytt men även att man väljer bort något.  - Viktigt att personalen är konsekvent och gör lika.  

 

- Det finns ett behov av rörelse både bland elever och personal. Just nu har det varit en grupp från personalen som har gjort studiebesök hos en NPF anpassad skola. Det kommer att finnas aktivitetsbord i klassrummen.  

 

- Om man glömmer sin tagg kommer man att kunna låna en för dagen. 

 

- Vart ska man göra av sina stora väskor/hjälmar m.m som inte får plats i skåpen? 

 

- Vill erbjuda frukost; men det kan inte vara gratis. Hur skulle man kunna göra med betalningen? Swish, 10-kort.  

 

 

Powered by Amazing-Templates.com 2014 - All Rights Reserved.