Senaste nytt

Protokoll föräldraråd 13/3

 

Närvarande: Mattias Liedholm, Kärsti Öberg, Rebecca Karlsson, Anna Cederholm, Marina Hansson (8a), Roland Sjöholm (7a), Therese Nilsson (7e), Christel Dahl (7a), Paula Andersson (7a), Lotta Kalliomäki (8e), Malin Henriksson Weberg (8a), Pia Evander (9e,7e), Gina Dyberg (8b), Marie Hansson (7c)

 

Dagordning för kommande möten fastställs enligt följande:

 

 • Föregående protokoll

 • Nuläge

 • Framtid

 • Övrigt

 

 • Mattias berättar om sin bild av Mackleanskolan när han kom hit under höstterminen. Många kompetenta pedagoger men brister i styrning. Ledningen har jobbat mycket med att få ordning på strukturen för arbetet med elever i behov av särskilt stöd. Det har också skett förändringar som ska skapa större trygghet på skolan såsom låsta dörrar och namnskyltar för personalen. Om vi får reda på att en elev bär vapen eller utsätter någon annan elev för våld förvisas denna elev till andra lokaler. Rektor gör klart att barnens trygghet är det viktigaste och att vi är beredda på att få vårt tillvägagångssätt prövat.

 • Information om målpassen som ger möjlighet att få hjälp i olika ämnen. Op/Ll finns kvar för FAM-klasserna.

 • Information om kompetenscentrum som ska fungera som ett stöd för eleverna.

 • Diskussion om hur classroom används och att vi snart kommer göra classroom tillgängliga för vårdnadshavare

 • Diskussion om kalendern. Bra översikt, viktigt att alla lärare skriver in i kalendern med god framförhållning.

 • Nästa år kommer vi att använda Formida för att kunna se i matriser hur varje elev ligger till.

 • Information om tankar kring profiler. Elevens val och skolans val kommer att användas för detta. Exempel på profiler kan vara musik, matte/NO/teknik, innebandy.

 • Vi kommer få in 180 elever i åk 7 nästa år. Detta kommer innebära att det krävs en omorganisation till hösten och klasser kommer att göras om. Vi måste försöka hitta en hållbar lösning på hur vi nyttjar de fyra hemvisterna.

 • Angående personal meddelar ledningen att få rekryteringar behöver göras inför hösten.

 • Ny policy angående skolresor. De som redan har sparat får åka om de går i åk 9 men åk 7 och 8 får inte åka med skolpersonal på skoltid.

 • Hur löser vi friidrotten? Idrottsplatsen försvann när Prästamosseskolan byggdes.Nästa gång kommer vi att diskutera förslag på regler för Prästamosseskolan.

Eleverna ska ha mycket att hitta på på rasterna och skolkafeterian ska ha ett bra och attraktivt utbud vilket möjliggör andra regler såsom att man inte får lämna skolområdet på skoltid.

 

Nytt möte onsdag 24/4 och onsdag 22/5. 17:30-19:00

 

 

Powered by Amazing-Templates.com 2014 - All Rights Reserved.