Senaste nytt

Skurup 2019-01-28

 

 

Ja, det stämmer att skolan gjort polisanmälan om innehav mot knivlagen. Det är vår policy att alltid polisanmäla det som är ett brott i samhället oavsett var det sker. Dock har ingen på skolan känt sig hotad av förra veckan händelser.

 

Det som hände var två saker:

Den första händelsen var att en grupp av elever fick reda på att en annan elev hade med sig en mindre kniv till skolan. Elevgruppen tydliggjorde för eleven att det är olagligt och de beslagtog kniven och lämnade in den till expeditionen.

Den andra händelsen var att en elev, i smyg, hade tillverkat knogjärn i slöjden. Slöjdläraren upptäckte knogjärnet och eleven lämnade över knogjärnet efter uppmaning. Eleven hade dock gjort två knogjärn och han lyckades få med sig det andra knogjärnet ut från salen. Senare i korridoren ville eleven visa upp sitt knogjärn genom att slå det i väggen. Händelsen upptäcktes av personal och eleven lämnade ifrån sig även det andra knogjärnet.

 

Min uppfattning är att Macklenaskolan är en lugn och trygg skola. Vi har med gemensamma insatser förtydligat skolans syn på trygghet och att det som skapar otrygghet ska bort från skolan. Vår nolltolerans tillsammans med nya rutiner (ex färre öppna ytterdörrar och namnbrickor på personal och besökare) har gjort stor skillnad. Det är min övertygelse att vårt arbete är det som lagt grunden till att eleverna nu själva rapporterar om något bryter mot våra trygghetsregler.

 

Med vänlig hälsning

 

Mattias Liedholm

Rektor

 

 

Powered by Amazing-Templates.com 2014 - All Rights Reserved.