Senaste nytt

Föräldraråd 24/05/19 

 

Närvarande;

Mattias, Rebecca

Paula Andersson 7A

Malin Henriksson Weberg 8A

Roland Sjöholm 7A

Ann-Sofie Johansson 7D

Pia Evander 7E, 9E

Herman Cassé 7E

Marina Hansson 8A

Marie Hansson 7C 

 

● Föregående mötet  

● Ny information; ○ Ny organisation - Prästamosseskolan; 6 arbetslag, 2 på mellanstadiet och 4 på högstadiet

           ■ åk 8 får räkna med att byta en del av sina lärare, åk 9 så lite som möjligt.

           ■ Arbetslagssamordnare - 2 årigt; länk mellan arbetslagen och ledningen

           ■ varje hemvist har en logga och en färg; 

           ■ plan 3 - havet - Hanna, ängen - Marlene och skogen - Matthew 7A 7B 8A 9A

           ■ plan 2 - kusten - Anna 7C 7D 8B 9B, fältet - Rebecca 7E 8C 9C, kullen - Nicklas 7F 8D 9D 9E

    ○ Alla ska känna en tillhörighet vilket innebär att det inte kommer att finnas en särskild undervisningsgrupp och förberedelseklassen ska schemaläggas i hemvisterna för att det ska ske en               integration så fort som möjligt. 

    ○ Det kommer att skapas möjligheter för eleverna att träffas över hemvisterna på ett positivt sätt; profiler; tävlingar m.m 

    ○ Profilerna kommer att ligga samtidigt för alla elever i samma årskurs. Idrott, bild, keramik, språk, musik, ma, no, slöjd är några av förslagen. 

● Mobilerna; har det tagits upp? - Nej, inte i elevrådet. Men det kommer att göras. Hur får man tag på sina barn om det blir en mobilfri skoldag? - Det kommer att finnas en reception som kommer att vara bemannad och det kommer att finnas 2 administratörer. I mobilfria skolor kan det vara så att eleverna umgås på ett annat sätt men det kan även vara negativt för de elever som har svårt för det sociala. För att genomföra dessa regler behöver det finnas konsekvenser och alla lärare måste vara samstämda.  

● Den 12/6 kl.9-12 ska alla våra elever på högstadiet få möjlighet att titta på den nya skolan. Vårdnadshavare är också välkomna denna tiden. Det kommer att finnas guider och man kommer att få se biblioteket, aulan, en hemvist, matsalen m.m. Kl.13-16 får alla elever i åk 3-6 komma och titta på skolan, vårdnadshavare är välkomna även vid denna tid. Skolan kommer att vara omöblerad då detta kommer att ske under sommaren. 

● Vi får tillträde till byggnaden den 3/6; den 10/6 flyttar expeditionen in. Personalen flyttar in den 8/8. Det har tillkommit lite nya elever även i åk 4, 5 och 6. Det är 180 elever till åk 7.  

● Eleverna i blivande åk 8 och 9 får reda på vilka lärare och mentorer innan de går på sommarlov.  

● Blivande åk 8 har blivit omorganiserad till 4st klasser av olika anledningar bl.a ekonomi och studiero.  

● Det blir ett nytt staket runt hela ankdammen. Kameror och mosquitos kommer att sättas upp på skolområdet. 

● Skolans område kommer att vara Mopedfritt, de får parkeras på parkeringen. 

● Ny föräldrarådsträff i augusti; måndagen den 19/8 kl.17.30 på den nya skolan. 

Powered by Amazing-Templates.com 2014 - All Rights Reserved.