Mack18a (Klass 7a)

Mack18b (Klass 7b)

Mack18c (Klass 7c)

Mack18d (Klass 7d)

Mack18e (Klass 7e)

Mack17a (Klass 8a)

Mack17d (Klass 8d)

Mack17e (Klass 8e)

Mack17b (Klass 8b)

Mack17c (Klass 8c)

Mack16a (Klass 9a)

Mack16b (Klass 9b)

Mack16c (Klass 9c)

Mack16d (Klass 9d)

Mack16e (Klass 9e)

Eftersom vi har börjat med GAFE (Google apps for education) så vi en annan benämning på klasserna i det systemet.

Man får ett klass namn som börjar på Mack som står för Mackleanskolan, och sedan kommer året man började på Mackleanskolan och sen vilken bokstav man har på den klassen som man går i.

Till exempel 8a heter i GAFE Mack14a

Powered by Amazing-Templates.com 2014 - All Rights Reserved.