Har du synpunkter, klagomål eller beröm?
Dina synpunkter är värdefulla för att vi ska kunna förbättra verksamheten.
Vänd dig först till skolan eller förskolan
Om ditt barn eller du själv har svårigheter i skolan eller förskolan eller om du har andra synpunkter på verksamheten, är den snabbaste vägen till lösning att ta kontakt med de ansvariga där. Om du har synpunkter på vad som händer i klassen eller gruppen i skolan/förskolan vänder du dig i första hand till lärare, pedagog eller annan berörd personal. I andra hand bör du vända dig till biträdande rektor eller rektor.
Sedan till förvaltningen

 

Skulle du inte bli nöjd efter att du pratat med personalen kan du skriva ned dina synpunkter och lämna in dem till förvaltningen. 

Expeditionen

Powered by Amazing-Templates.com 2014 - All Rights Reserved.