Senaste nytt

Mackleanskolan för framtiden

    Jag duger, jag kan, jag vill!

 

Varje elev på vår skola ska få möjlighet att lyckas utifrån sina egna förutsättningar.
Trivsel, trygghet och lärande.

Vår vision är att vår skola ska vara en plats där alla känner sig delaktiga och bemöts med respekt för den de är. Vi vill skapa en atmosfär på skolan som ger en positiv anda i alla delar av skolverksamheten och vi vill ge varje elev möjlighet att lyckas utifrån sina egna förutsättningar.

 

Organisation för trivsel, trygghet och lärande
Våra elevers behov, utveckling och deras
lärande står alltid i centrum för hur vi bedriver vår verksamhet. Vi har organiserat arbetslagen så att en grupp lärare har ansvar för eleverna i en årskurs. Det finns flera skäl till detta, men trivsel och trygghet är två av de viktigaste. Vi är övertygade om att goda relationer till pedagogerna i arbetslaget ger trivsel och trygghet hos eleverna och ger en god förutsättning för lärande. Det är tydligt vilka vuxna man kan vända sig till och var de finns. Alla årskurser har lokaler i skolan som är specifikt deras. Lärarna i arbetslaget har goda förutsättningar för att samarbeta kring eleverna på olika sätt eftersom de arbetar i samma årskurs.

 

 

Powered by Amazing-Templates.com 2014 - All Rights Reserved.